THPT Xuân Trường B phải trả lại Ban đại diện phụ huynh tiền đã chi sai

03/10/2022 06:20
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường THPT Xuân Trường B phải báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết quả kiểm tra kèm theo tài liệu minh chứng về Sở trước ngày 20/10/2022.

Liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu chấn chỉnh, khôi phục những hạn chế, thiếu sót tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B được nêu tại Kết luận số 696/KL-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có một số bài viết đăng tải, cập nhật diễn biến của sự việc.

Theo đó, ngày 9/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ra văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị tại Kết luận số 696/KL-SGDĐT và phải hoàn thành trong tháng 8/2022.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này sớm tổ chức thanh, kiểm tra công tác tài chính đối với Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B theo thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý, góp phần phòng ngừa những vi phạm. Thời gian hoàn thành yêu cầu này trong tháng 9/2022.

Đã có kết quả về kiểm tra tài chính tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B. Ảnh: T.D

Đã có kết quả về kiểm tra tài chính tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B. Ảnh: T.D

Theo thông tin phóng viên có được, ngày 21/9/2022, Sở này cũng đã có văn bản số 1485/KL-SGDĐT về Thông báo kết quả kiểm tra công tác tài chính đối với Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B.

Trường chi khác 3,4 tỷ đồng chưa thể hiện chi tiết theo từng nguồn hình thành cụ thể

Qua đó, văn bản này chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B như: Việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho nhà trường chưa phản ánh hao mòn tài sản cố định vô hình; một số chứng từ mua công cụ dụng cụ và vật tư rẻ tiền, mau hỏng hoặc sử dụng hóa đơn bán lẻ.

Ngoài ra, việc chi khác (khoảng 3,4 tỷ đồng) trong Dự toán Ngân sách giao cho Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B nhà trường thực hiện công khai khoản thu khác theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BGDĐT chưa thể hiện chi tiết theo từng nguồn hình thành cụ thể nên dẫn đến hiểu nhầm và thắc mắc trong nhà trường.

Việc chi trả tiền điện, nước sạch hàng tháng nhà trường không xây dựng kế hoạch nguồn chi và phương án chi cụ thể.

Bên cạnh đó, năm học 2020 - 2021, nhà trường thu tiền nước uống học sinh theo kỳ là chưa bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định. Việc trích lập sang quỹ phát triển từ nguồn thu coi xe học sinh chưa được đưa vào trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đồng thời, việc chi của nguồn 15% (chi tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất) từ tiền dạy thêm học thêm chưa bám sát kế hoạch nên phần còn dư chuyển năm sau nhiều. Việc chi tiền cho quản lý các lớp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài chưa có kế hoạch chi từ đầu năm và chưa được đưa vào trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Ngoài ra, nhiều sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B cũng được Thông báo kiểm tra này nêu ra.

Cụ thể, việc Ban đại diện Cha mẹ học sinh thuê hỗ trợ công tác dọn nhà vệ sinh các lớp cho học sinh, năm học 2021 - 2022 không được thể hiện trong các văn bản của Ban và không đúng quy định tại Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường còn có mục, nội dung chi không đúng tại khoản 4, Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Trong đó, Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 chi nhân dịp Tết nguyên đán năm 2020 là 51 triệu đồng và chi hỗ trợ tốt nghiệp là hơn 41 triệu đồng.

Trong năm học 2020 - 2021, chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 là 47 triệu đồng; quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày Nhà giáo Việt Nam là 46 triệu đồng; chi nhân dịp Tết nguyên đán năm 2021 là 51 triệu đồng; mua giấy khen 7 triệu đồng; hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là 7,5 triệu đồng; chi hỗ trợ tốt nghiệp 39,7 triệu đồng và bồi dưỡng giáo viên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục là 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra chưa phát hiện có dấu hiệu thất thoát hoặc biển thủ trong công tác thu, chi, sử dụng tiền.

Qua đó, nguyên nhân của những thiếu sót, sai phạm được kết luận chỉ ra là do: Hiệu trưởng nhà trường chưa nghiên cứu kỹ một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, thiếu kiến thức về quản lý tài chính; kế toán, thủ quỹ chưa nghiên cứu kỹ và chưa làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các văn bản, hướng dẫn của các cấp trong việc xây dựng kế hoạch thu, chi đặc biệt là việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh, do đã không nghiên cứu kỹ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT nên đã vận dụng chi phí hoạt động ở một số nội dung chưa đúng. Với trách nhiệm là người đứng đầu, Hiệu trưởng nhà trường chưa sâu sát trong công tác quản lý nên đã để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường huy động, sử dụng kinh phí của Ban chưa đúng khoản 4, Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Phó Hiệu trưởng phụ trách đã thiếu kiểm tra, giám sát để Ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý thuê hỗ trợ công tác dọn nhà vệ sinh học sinh trong năm học 2021 - 2022.

Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thu hồi 206 triệu đồng

Từ những thiếu sót và sai phạm đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã có một số kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Đối với Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B, cần nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã nêu ở trên; rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp để phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Với vai trò là Thủ trưởng đơn vị, yêu cầu ông Vũ Văn Cường tổ chức các cuộc họp làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã nêu; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, ông Vũ Văn Cường nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường về những hạn chế, thiếu sót, sai phạm được nêu. Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B cũng cần chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, lớp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, với số tiền 88.463.000 đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường đã chi cho hỗ trợ tốt nghiệp các năm 2020, 2021 và chi hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là sai. Tuy nhiên, Ban đã chi số tiền này vào việc mời cơm Hội đồng coi thi nên Sở Giáo dục và Đào tạo không yêu cầu thu hồi lại số tiền này.

Riêng với số tiền 51 triệu đồng chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh nhân ngày Tết nguyên đán năm 2020 ở học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 phải thu hồi.

Nhiều thiếu sót, sai phạm trong thu chi tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường được Thông báo kết quả kiểm tra tài chính tại đây chỉ rõ. Ảnh: T.D

Nhiều thiếu sót, sai phạm trong thu chi tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường được Thông báo kết quả kiểm tra tài chính tại đây chỉ rõ. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, số tiền 155 triệu đồng để chi cho các khoản: Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 là 47 triệu đồng; quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày Nhà giáo Việt Nam là 46 triệu đồng; chi nhân dịp Tết nguyên đán năm 2021 là 51 triệu đồng; mua giấy khen 7 triệu đồng; hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là 7,5 triệu đồng; chi hỗ trợ tốt nghiệp 39,7 triệu đồng và bồi dưỡng giáo viên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục là 4 triệu đồng cũng yêu cầu phải thu hồi.

Tổng số tiền yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thu hồi là 206 triệu đồng.

Trong việc này, ông Vũ Văn Cường có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trả lại cho Ban đại diện cha mẹ học sinh số tiền đã chi sai được nêu.

Qua đó, trong thông báo nói trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định yêu cầu, Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B cần chuẩn bị các điều kiện để Sở này tổ chức công khai thông báo kết quả kiểm tra này theo quy định; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý như đã nêu và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thông báo kết quả kiểm tra.

Đồng thời, nhà trường phải báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết quả kiểm tra kèm theo tài liệu minh chứng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2022.

Đối với Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định), cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm các hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo từng nội dung đã được nêu; quy rõ trách nhiệm từng cá nhân, xem xét mức độ từng hạn chế, thiếu sót, sai phạm và tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý theo quy định.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo cần theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra; tham mưu xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, đề nghị Huyện ủy Xuân Trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt tình hình nhà trường, chỉ đạo, hỗ trợ, đánh giá công tác Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc Chi bộ Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B phù hợp với quy định.

Trung Dũng