GS Hoàng Tụy: Lương thấp, ngành giáo dục không thể hết bệnh

GS Hoàng Tụy: Lương thấp, ngành giáo dục không thể hết bệnh
Kiến nghị của GS Hoàng Tụy về cải cách giáo dục (CCGD) nêu vấn đề cấp bách số 1 cần giải quyết là cần cải thiện chính sách đối với người thầy. Theo ông, lương thấp đương nhiên nhà giáo phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục.