BOT Cai Lậy bao giờ thắng dân?

BOT Cai Lậy bao giờ thắng dân?
(GDVN) - Tình hình BOT Cai Lậy lại nóng trở lại, và người ta thấy, ở đó có một cuộc tranh đấu giữa chủ đầu tư và các tài xế. Ai sẽ thắng?

Mười sáu quả trứng và chữ liêm

Mười sáu quả trứng và chữ liêm
(GDVN) - Mười sáu quả trứng không đáng giá là bao, có thể chỉ “vui tay” cầm nhầm nhưng khi đó ý thức đạo đức hầu như tê liệt hoàn toàn trước những cám dỗ vật chất.