Cá chép hóa rồng nhờ thi hộ: Thủ đoạn

Cá chép hóa rồng nhờ thi hộ: Thủ đoạn
(GDVN) - Một buổi học hộ có giá khoảng 70.000 đồng. Một buổi thi hộ không dưới 500.000 đồng nhưng vẫn có sinh viên sẵn sàng móc hầu bao để qua được môn.