7 lãnh đạo, cán bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi chơi bài lá trong cơ quan

13/05/2019 13:50 Tùng Dương
(GDVN) - Sự việc 7 cán bộ ở Viện Quy hoạch Thủy lợi đánh bài tại viện là đã vi phạm điều 17 Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh cho biết, vừa qua tại Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xảy ra sự việc 7 lãnh đạo, cán bộ của Viện này tổ chức chơi đánh bài, tham gia đánh bài và có mặt tại cuộc chơi ngay tại Viện. Sự việc này được biết diễn ra thường xuyên.

Được biết sự việc trên đang được Viện Quy hoạch Thủy lợi xử lý theo quy trình nhưng đã kéo dài khá lâu. Ảnh: Tùng Dương.

Trong 7 cán bộ, đảng viên chơi đánh bài có Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi cùng một số kỹ sư ở các phòng ban trong Viện, bao gồm:

Ông Lương Ngọc Chung, Phó viện trưởng; ông Thái Gia Khánh, Phó viện trưởng; bà Nguyễn Ngọc Mai; bà Phan Bảo Ngọc; ông Trần Văn Nâu; ông Phạm Bá Thông và ông Bùi Quang Tuấn.

Ngày 1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; - Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,.

Ban chấp hành Trung ương quy định

Cán bộ sống buông thả nhưng giả vờ đạo đức là mầm họa cho dân tộc

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên.

Phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Trong Quy định này ở điều 17 có nêu rõ: Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức…

Như vậy qua sự việc 7 cán bộ ở Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức chơi đánh bài tại viện là đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW.

Sự việc trên đã được Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý theo quy định, nhưng đã kéo dài khá lâu và chưa công bố kết quả.

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ làm việc tại Viện quy hoạch thủy lợi; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng chưa có được câu trả lời.

Tùng Dương