Báo chí đấu tranh chống suy thoái trên tinh thần "phò chính trừ tà"

07/01/2017 10:15 Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
(GDVN) - Ngày 6/1, tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. (Ảnh: Duy Tiến/ Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự, chủ trì tọa đàm và có ý kiến phát biểu quan trọng.

Dự tọa đàm còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh… và gần 100 cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng thời, đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian qua; làm rõ những ưu điểm, hạn chế; chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan;

đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

Tại buổi tọa đàm, các cơ quan ban, ngành và các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng;

phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cũng như trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là công việc quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Vấn đề này có tính quy luật.

Ngay từ Cách mạng Tháng Tám thành công, vấn đề chống suy thoái cũng đã được đặt ra và giai đoạn này là cấp bách.

Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu ra yêu cầu là phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và trong Nghị quyết Trung ương 4 có nêu rõ việc phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc tổ chức tọa đàm này là việc làm cụ thể góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Vì thế, mỗi người làm báo phải ý thức sâu sắc trách nhiệm này để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà Đảng đã giao.

Với tinh thần “phò chính trừ tà”, trong thời gian vừa qua, báo chí đã thực sự đi đầu trong phát hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan chức năng, thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc và xét xử nhanh hơn các tiêu cực.

Trong việc đấu tranh chống diễn biến, chống suy thoái, báo chí cũng phát huy vai trò trách nhiệm của mình rất mạnh mẽ, tham gia tích cực, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng tạo sự quan tâm của dư luận và thôi thúc các cơ quan chức năng vào cuộc.

Bên cạnh những kết quả làm được, việc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở các báo còn chưa hài hòa, cân đối giữa “xây” và “chống”.

Nói về cái tốt thì nội dung còn ít, tính điển hình không cao, sức lan tỏa không lớn. Trong đấu tranh chống cái xấu thì chưa sắc sảo, chưa dũng cảm và kiên định.

Để khắc phục những hạn chế này, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí cần quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung, tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cần phải nhận diện rõ những biểu hiện của suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cần tuyên truyền để mọi người thấy được đây là cuộc đấu tranh rất cam go, phức tạp và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan...

Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin phải thường xuyên, thông suốt, kịp thời. Tăng cường hơn nữa sự định hướng của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí. Công tác khen thưởng, xử phạt phải kịp thời, nghiêm minh.

Bên cạnh đó, phải đổi mới, tăng cường hơn nữa nguồn nhân lực cho đội ngũ những người làm báo…

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam