Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/09/2018 07:17 Nhật Minh
(GDVN) - Ông Trần Thanh Nam được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 20/9/2018.

Nhật Minh