Cấm sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm xâm hại danh dự cá nhân

08/07/2016 07:48 Ngọc Quang
(GDVN) - Đồng thời, khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, tổ chức, cá nhân không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những yêu cầu này đã được nói rõ trong Nghị định số 72/2016/NĐ-CP.

Theo đó, các hoạt động nhiếp ảnh không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.

Tổ chức, cá nhân không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.

Hoạt động nhiếp ảnh không được phép chống lại nhà nước. ảnh minh họa: TTXVN.

Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa.

Không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thực hiện đúng trách nhiệm quy định ở trên sẽ thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

Ngọc Quang