Chế độ ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp năm 2017

09/04/2017 06:32 Thùy Linh
(GDVN) - Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên.

Diện ưu tiên: Diện 1 là những thí sinh bình thường, không được cộng điểm ưu tiên; thí sinh Diện 2 được cộng 0,25 điểm và Diện 3 được cộng 0,5 điểm.

Điểm khuyến khích được cộng cho thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên) và chứng chỉ nghề, đoạt giải cá nhân, tập thể trong các kỳ thi quốc tế, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Điều 36, Quy chế thi quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quy định chi tiết về diện ưu tiên và mức cộng điểm khuyến khích.

Khi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh cần điền thông tin về chế độ ưu tiên (diện ưu tiên và điểm khuyến khích) ở mục 11 và 12 trong Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Chế độ ưu tiên trong xét tuyển gồm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng được quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh điền thông tin về chế độ ưu tiên trong xét tuyển vào mục 17 và mục 18 trong Phiếu đăng ký dự thi quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Thùy Linh