Chống tiêu cực, một cán bộ trường tài chính liên tục bị trù úm

25/03/2014 14:09 Duy Phong
(GDVN) - Sau khi tố cáo sai phạm, bà Phạm Thị Phương Lan, cán bộ Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính-Bộ Tài chính bị xóa tên Đảng viên dự bị trái quy định.

Chống tiêu cực bị xóa tên đảng viên dự bị?

Theo đơn của bà Lan, năm 2007, Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính (BDCBTC) ký hợp đồng với Tổng công ty Sông Đà mở lớp đào tạo về nghiệp vụ tài chính – ngân hàng cho cán bộ thuộc Tổng công ty.

Người tố cáo tiêu cực liên tục bị "trù úm" tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính.

Sau khi lớp học kết thúc, chị Phạm Thị Giang (kế toán nhà trường) có đơn tố cáo lên Trưởng ban Thanh tra nhân dân là bà Phạm Thị Phương Lan về việc bà Nguyễn Thu Hà và bà Nguyễn Thị Hảo (cán bộ nhà trường) có móc nối kê khai khống một số hạng mục, mạo danh tên một số chuyên gia của bộ ngành, các trường đại học để thanh toán tiền hưởng lợi cá nhân.

Bà Lan đã có báo cáo kiến nghị Ban Giám đốc nhà trường xử lý vụ việc. Sau đó, Trường BDCBTC thành lập tổ kiểm tra và kết luận không phát hiện sai phạm.

Không đồng tình, chị Giang tiếp tục gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Ngày 21/7/2010, Công an TP.Hà Nội có Văn bản số 237/PA81, Bộ Tài chính có văn bản 15283/BTC-TTr ngày 11/10/2010 về việc xác minh đơn của chị Giang. Qua đó, xác định rõ những sai sót của Trường BDCBTC trong việc mở lớp cho Tổng Công ty Sông Đà.

Ngày 05/6/2009, bà Lan được Chi bộ Trường BDCBTC kết nạp Đảng (đảng viên dự bị) nhưng đến ngày 15/12/2010 (quá 6 tháng) Chi bộ mới tổ chức họp xét chuyển đảng chính thức cho bà Lan. Sau khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, Chi bộ Trường BDCBTC đã ra nghị quyết đề nghị không công nhận đảng viên chính thức đối với bà Lan và gửi lên Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ngày 09/4/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính quyết định thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2010 đối với Đảng viên dự bị Phạm Thị Phương Lan. 

Sau khi có kết quả từ Tổ kiểm tra, ngày 25/8/2011, Đảng ủy Bộ Tài chính đã quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị đối với bà Lan. Sau đó, bà Lan làm đơn khiếu nại gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

"Trên bảo dưới không nghe"

Căn cứ vào kết luận và đề nghị của Tổ kiểm tra, ngày 28/3/2012, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã có Thông báo số 177-TB/UBKT kết luận việc giải quyết đơn khiếu nại xóa tên đảng viên dự bị của bà Phạm Thị Phương Lan. Theo Đảng ủy Khối, Chi bộ Trường BDCBTC và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính có sai sót trong việc thực hiện quy trình, quy định, nguyên tắc trong việc xóa tên đảng viên dự bị đối với bà Lan; yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện viện chuyển đảng viên chính thức đối với bà Lan và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân.

Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhưng Trường BDCBTC không thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, Đảng ủy Bộ Tài chính không thực hiện việc chuyển đảng viên chính thức mà chỉ ra quyết định khôi phục quyền đảng viên dự bị đối với bà Lan vào ngày 09/5/2012. Và đến ngày 04/9/2012, một lần nữa Đảng ủy Bộ Tài chính ra quyết định xóa tên bà Phạm Thị Phương Lan trong danh sách đảng viên dự bị. 

Ngày 14/10/2013, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có Thông báo 184-TB/ĐUTC yêu cầu ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trường BDCBTC kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng như: chưa thực hiện đúng quy định trong việc xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; chưa thực hiện đầy đủ kết luật của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ…

Những “sóng gió” liên tục ập đến người tố cáo tiêu cực tại Trường BDCBTC là một sự bất thường cần được lãnh đạo Bộ Tài chính nghiêm túc xử lý.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. 

Duy Phong