Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử Trung ương khóa XII

24/01/2016 19:00 Theo Đài Tiếng nói Việt Nam
(GDVN) - Theo danh sách tổng hợp, có thêm hơn 60 người được đại biểu giới thiệu, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 24/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết).

Tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử).

Đầu giờ buổi chiều, Đoàn Chủ tịch gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn. Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Ông Vũ Ngọc Hoàng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử, đến chiều nay (24/1), có khoảng hơn 60 người được các đại biểu đề cử vào danh sách giới thiệu bầu vào Trung ương khoá XII, trong đó hơn 50% không nằm trong Ban Chấp hành cũ. Có người không dự Đại hội và nhiều người quá tuổi cũng đã được giới thiệu.

Nhiều người trong Ban chấp hành cũ dù trước đó không được Trung ương giới thiệu cũng được Đại hội giới thiệu như các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phụ trách Thành uỷ TP Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phụ trách Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu tái cử Trung ương khóa XII.

Ông Hoàng cho biết: “Đây chỉ là tổng hợp danh sách và dù có một người giới thiệu cũng phải ghi vào”.

Vì số dư đã quá 30% như quy định nên bước tiếp theo sẽ xin ý kiến người được giới thiệu (nếu xin rút thì Đại hội quyết định), sau đó lập danh sách chính thức và Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Thêm 04 “trường hợp đặc biệt” được giới thiệu tái cử Trung ương

"Ý kiến cá nhân tôi ai xin rút thì cho rút vì mình còn nói đến chuyện phấn đấu tiến tới tranh cử nên việc này là tự nguyện, tự do của người ta. Làm sao cứ bắt giữ lại, mà ngày nay không phải là thiếu cán bộ.

Hơn nữa trong Đảng xin rút có phải là động tác giả đâu mà là xin rút thật", ông Hoàng nêu quan điểm.

Cũng theo ông Vũ Ngọc Hoàng, theo quy chế, Đại hội vẫn tín nhiệm đồng chí nào đó và người đó trúng cử cũng là việc bình thường.

Về việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết, BCH mới sau khi được bầu ra sẽ họp phiên đầu tiên để quyết định các vấn đề này. Ban chấp hành khoá XI có một kênh giới thiếu theo trách nhiệm để chuẩn bị ở giai đoạn kế thừa, còn quyết định cuối cùng là của Ban chấp hành mới.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng cho biết, tinh thần của Đại hội họp ở Hội trường và các Đoàn nhìn chung nhất trí cao với Đề án nhân sự của Ban chấp hành Trung ương XI trình và danh sách giới thiệu của Ban chấp hànhTrung ương.

“Đề án nhân sự, trong đó nêu yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương, tiêu chuẩn tham gia Ban chấp hành Trung ương, số lượng, cơ cấu như thế nào thì tôi chưa không thấy có ý kiến nào khác”, ông Hoàng cho biết.

Về danh sách Trung ương giới thiệu Đại hội XII bầu vào khoá mới, ông Hoàng cũng cho biết, về tổng thể có sự nhất trí cao.

“Danh sách giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương XI về các chức danh chủ chốt tôi thấy thảo luận ở Đoàn cũng nhất trí cao”, ông Vũ Ngọc Hoàng nói.

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam