Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm

03/08/2019 06:07 Hưng Long
(GDVN) - Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ thông tin về Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm.

Những ngày qua, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam và các cơ quan báo chí có nhiều bài phản ánh liên quan đến hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc do được cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 02/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - Nguyễn Tuấn Thanh đã có văn bản số 4392/UBND-VX về việc kiểm tra, xác minh vấn đề các báo đã đăng tải.

Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của thầy Nguyễn Hồng Dương. (Ảnh: H.L)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin mà báo chí đã phản ánh.


Giáo viên hợp đồng và những điều khoản đầy may rủi

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phải khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) và trả lời cho các cơ quan báo chí.

Đến trước ngày 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

Hưng Long