Chưa kỷ luật nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy do mắc bệnh hiểm nghèo

12/02/2018 06:36 Tấn Tài
(GDVN) - Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 10/2, Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, đã có thông cáo về việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, giám đốc sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (bìa trái) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do các sai phạm liên quan đến công tác cán bộ. Ảnh: Báo Quảng Nam

Theo đó, thực hiện thông báo số 358-TB/UBKTTW, ngày 28/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong hai ngày 8 và 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành hội nghị kiểm điểm.

Xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc nhiệm kỳ 2005-2010.

Tạm đình chỉ công tác ông Lê Phước Hoài Bảo

Yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đánh giá việc xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tại các tổ chức Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và đúng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm nghiêm túc, thấy rõ vi phạm, khuyết điểm và rút ra bài học sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương.

Cũng trong thông báo này, căn cứ quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chưa xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trần Xuân Thọ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy do ông Thọ đang bị bệnh hiểm nghèo.

Tấn Tài