(CTG) 56.7 là nhóm tác chiến trực thuộc Hạm đội 5 Hải quân Mỹ có nhiệm vụ thực hiện các sứ mệnh tuần tra, bảo vệ cũng như thực hiện các chiến dịch đảm bảo an ninh hàng hải ven bờ tại các địa bàn ven biển trong nước do Hạm đội 5 phụ trách.

Lê Dũng Cường