Dưới đây là một số hình ảnh được Hạm đội Thái Bình Dương tiết lộ:

Lực lượng đổ bộ với sự hộ tống của xe bọc thép chở quân
Máy bay chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia diễn tập
Binh sỹ Nga thuộc lực lượng đổ bộ của Hạm đội Thái Bình Dương
Máy bay vận tải thả lực lượng nhảy dù đổ bộ
Tàu đổ bộ đưa lực lượng vận tải, bộ binh lên bờ
Bắn hỏa lực diệt tăng, lô cốt
Lê Dũng Cường