Cổ phiếu VIB đã sẵn sàng giao dịch trên thị trường chứng khoán

13/12/2016 11:12 Ngọc Quang
(GDVN) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa có thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng VIB.

Theo đó, tên chứng khoán được cấp cho VIB là Cổ phiếu ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, mã chứng khoán VIB.

Số lượng chứng khoán đăng ký là 564.442.500 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký hơn 5.644 tỷ đồng, tương đương hơn 5.644 tỷ đồng vốn điều lệ, hình thức đăng ký là ghi sổ.
 
Đây là bước khởi đầu trước khi cổ phiếu VIB chính giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) chính thức giao dịch từ 12/12. ảnh: vib.

Theo kế hoạch được đại hội cổ đông 2016 thông qua hồi tháng 4/2016, VIB dự kiến niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2018. Song hiện tại, VIB đã sẵn sàng niêm yết trên sàn UPCoM vào đầu năm 2017.
 
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016, tổng tài sản VIB đạt 93.079 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,46%, tỷ lệ nợ xấu 1,49%, vốn chủ sở hữu gần 9.000 tỷ.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại nhận được sự quan tâm của cổ đông và nhà đầu tư khi tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao:

Năm 2014, tỷ lệ chia 9% tiền mặt và 14% cổ phiếu thưởng; Năm 2015, tỷ lệ chia 8,5% tiền mặt & 16,5% cổ phiếu thưởng.

Đối với hệ thống ngân hàng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của ngân hàng Nhà nước, dựa trên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, cũng như tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng như là tiêu chí bắt buộc.
 
Bắt đầu từ 12/12, hơn 564 triệu cổ phiếu VIB của ngân hàng VIB được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký.

Đây là bước khởi đầu trước khi cổ phiếu VIB chính giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ngọc Quang