Đà Nẵng đập bỏ 40 móng biệt thự không phép trên núi Sơn Trà

29/03/2017 15:47 Tấn Tài
(GDVN) - Giao các cơ quan chức năng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường.

Ngày 29/3, Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo kết luận một số nội dung quan trọng liên quan đến việc xây dựng công trình không phép, trái phép.

Trong đó, đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa (do Công ty cổ phẩn Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư) trên núi Sơn Trà, Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công.

Đà Nẵng yêu cầu đập bỏ 40 móng biệt thự không phép trên núi Sơn Trà. Ảnh: TT

Thực hiện xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án.

Đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái tại khu vực theo quy định của pháp luật.

Đồng thời nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050 (theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Bí thư Đà Nẵng: "Nhà ai sai cũng đập, chỗ đó ăn thua gì"

Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường.

Đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương khẩn trương thực hiện việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên lĩnh vực xây dựng.

Yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu thi công chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ…

Công khai đầy đủ thông tin về dự án tại công trình theo quy định về tên công trình, chủ đầu tư, các pháp lý liên quan...

Nếu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không thực hiện nghiêm túc thì nghiêm khắc đình chỉ thi công, rút giấy phép xây dựng...

Tấn Tài