Đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội

21/07/2016 15:26 Ngọc Quang
(GDVN) - Cách đây ít phút, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào sáng mai (22/7).

2h chiều nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội; 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu được thành lập do ông Bùi Văn Cường – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng ban.

Ngay sau đó, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, số phiếu phát ra là 490, số phiếu thu về là 490. Sau khi bỏ phiếu, Quốc hội nghỉ và sẽ công bố kết quả chính thức vào sáng mai (22/7).

Trước đó, vào sáng nay (21/7), bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

4 người được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, gồm:

Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Ông Phùng Quốc Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ảnh: Ngọc Quang.

13 người được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV:

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

Liệu có "áp lực quan hệ" khi điều tra ông Trịnh Xuân Thanh?

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Ông Hà Ngọc Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV.

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIIII, dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV).

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV).

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Ngọc Quang