Danh sách 30 chức danh chủ chốt mà Thành phố Hồ Chí Minh lấy phiếu tín nhiệm

05/12/2018 08:59 Phương Linh
(GDVN) - Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy phiếu tín nhiệm dành cho 30 chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 5/12, kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt, do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ra.

Theo đó, các chức danh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các Sở, ban ngành của thành phố.

Kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (ảnh: P.L)

Như vậy, một số chức danh với thời gian công tác chưa đủ 9 tháng, sẽ không lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này.

Do vậy, trong đợt họp kỳ họp lần thứ 12 lần này, sẽ chỉ có 30 chức danh lãnh đạo chủ chốt được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Trương Thị Ánh.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Phạm Đức Hải.

Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trương Lâm Danh

Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố – bà Thi Thị Tuyết Nhung.

Trưởng ban Đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trương Trung Kiên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Phong.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Vĩnh Tuyến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Huỳnh Cách Mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Thu.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – ông Bùi Xuân Cường.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Tấn Bỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố - ông Nguyễn Việt Dũng.

Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh – ông Phạm Thành Kiên.

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trương Văn Lắm.

Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Đông Phong.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố - ông Lê Hồng Sơn.

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – ông Huỳnh Văn Hạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trương Văn Lắm.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thanh Nhã.

Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Long Tuyền.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố - ông Dương Anh Đức.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Toàn Thắng.

Giám đốc Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Trọng Tuấn.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – ông Bùi Tá Hoàng Vũ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố - ông Nguyễn Phước Trung.

Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Minh Tấn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – ông Huỳnh Thanh Nhân.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Võ Văn Hoan.

Phương Linh