Đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu để đảm bảo an toàn cho quỹ hưu trí

02/03/2017 11:30 Diệu Linh
(GDVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn khẳng định, vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau.

Chiều 1/3, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 vấn đề chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được nêu ra.

Cụ thể, gần đây báo chí có đưa tin về chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho quỹ Bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo về việc này. Vậy bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo như thế nào với Chính phủ?

Trả lời câu hỏi này, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam – ông Phạm Lương Sơn cho biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang cùng Bộ Lao động-Thương binh & xã hội dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo.

Với tư cách là Người phát ngôn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau.

Việc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng Bộ Lao động-Thương binh & xã hội đang trình Chính phủ để trình lên Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là phục vụ cho việc bảo đảm vấn đề an toàn, lâu dài cho quỹ hưu trí của Việt Nam.

Ông Phạm Lương Sơn giải đáp những nội dung báo chí quan tâm xung quanh đề nghị kéo dài tuổi nghỉ hưu và chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội. ảnh: HP.

Về việc, một số báo có trích dẫn ý kiến một vị chuyên gia trong lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội có bình luận “chi phí quản lý bộ máy tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự cân đối của quỹ Bảo hiểm Xã hội”, ông Sơn cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với vị chuyên gia đó để mong rằng chúng ta có tiếng nói chung, bảo đảm thông tin chính xác cũng như sự hiểu biết lẫn nhau được tốt hơn".

Liên quan đến thông tin báo chí đưa ra về chi phí của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong năm 2015 quá cao, lên tới 7.407 tỷ đồng, tăng khoảng 75,8% so với năm 2014, ông Sơn khẳng định: “Việc Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán hoạt động của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội được Quốc hội thông qua là hoạt động hết sức bình thường.

Sau báo cáo kiểm toán thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hàng tháng đều định kỳ có thông tin kịp thời cho báo chí. Rất đáng tiếc, một số thông tin báo chí vừa rồi cho rằng chi phí quản lý bộ máy quá lớn, tăng khoảng 75,8% là chưa chính xác.

Thực chất là dự toán kế hoạch chi năm 2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ có 6.560 tỷ đồng (tăng khoảng 59% so với kế hoạch 2014) nhưng việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của cả hệ thống Bảo hiểm Xã hội.

Những khoản này năm 2014 và các năm trước đó chưa được bố trí kịp, bao gồm:

Thứ nhất, chi cho công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội thất nghiệp.

Đây là đòi hỏi rất cấp bách. Nhờ công tác tuyên truyền này mà năm 2015, 2016 những đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế đã có bước phát triển ngoạn mục.

Chúng tôi đã thực hiện được 81,7% người dân Việt Nam có Bảo hiểm Y tế và đang phấn đấu nâng tỉ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền có tác động rất tích cực và hiệu quả trong việc phát triển đối tượng.

Thứ hai, chi cho đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đây cũng là nhiệm vụ rất cấp bách, cần thiết. Vừa rồi, thông qua việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện những cải cách hành chính được ghi nhận bởi World Bank và các cơ quan báo chí, giảm còn 32 thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch từ hàng trăm giờ xuống còn 49 giờ và đang phấn đấu đến năm 2017 đưa số giờ giao dịch xuống còn 45 giờ.

Thứ ba, chi ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của của Quốc hội. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành đúng yêu cầu của Quốc hội là đưa ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm Y tế đi vào hoạt động đồng bộ, hiện đại hóa.

Sáng nay, trong phiên giải trình với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nhắc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về lộ trình này và chúng tôi đã hứa với Quốc hội, hứa với Chính phủ là sẽ thực hiện mục tiêu đã đưa ra.

Thứ tư, chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng tham gia hưởng chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là nhu cầu rất lớn vì đối tượng tham gia tăng, đối tượng thụ hưởng tăng, mở rộng các mạng lưới đại lý thu cho Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thì cũng phải tăng chi trực tiếp cho các đối tượng. Thực chất việc chi cho quản lý năm 2015 chỉ tăng có 6% so với năm 2014.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là để đảm bảo an toàn cho quỹ hưu trí. ảnh: vov.

Ông Phạm Lương Sơn cho biết, toàn bộ kinh phí được lập dự toán và được Thủ tướng giao là để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.

Quá trình lập dự toán và trình duyệt là quá trình rất chặt chẽ, thận trọng. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lập dự toán còn phải báo cáo, giải trình trước Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sau đó thẩm định rồi mới trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch giao chỉ tiêu thu, chi cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện đúng theo quyết định đó của Thủ tướng và hướng tới việc tiết kiệm chi phí sao cho hiệu quả để bảo đảm chủ trương của Chính phủ là tiết kiệm, hiệu quả.

Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành báo cáo lên Chính phủ theo đúng tinh thần công văn của Văn phòng Chính phủ.

Diệu Linh