Dự án nâng cấp Trường Thạnh An, Cần Giờ quyết toán sai hơn 491 triệu đồng

30/03/2020 07:12 Phương Linh
(GDVN) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh giao Chánh Thanh tra thành phố giám sát, truy thu, nộp vào ngân sách số tiền hơn 491 triệu đồng quyết toán cần giảm trừ.

Ngày 18/3/2020, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Thanh Tùng đã ký thông báo kết luận thanh tra 21/TB-TTTP-P5, về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Theo đó, thông báo kết luận sai phạm đã chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án thuộc sự quản lý của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Giờ.

Cụ thể: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán tại 3 dự án còn một số vi phạm như là sử dụng định mức, vận dụng định mức, đơn giá, khối lượng…chưa phù hợp, làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án, với số tiền là hơn 3,375 tỷ đồng.

Trích thông báo kết luận thanh tra số 21 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Điều này là không phù hợp so với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, không đúng với định mức xây dựng công trình, như: Dự án xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác (hơn 669 triệu đồng), dự án nâng cấp đường Đào Cừ giai đoạn 2 (hơn 474 triệu đồng), dự án tuyến đường Liên Xã An Thới Đông – Lý Nhơn (hơn 2,159 tỷ đồng).

Công tác quyết toán tại dự án nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, trong đó có việc tính toán khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc, là thực hiện không đúng theo biện pháp thi công được duyệt, và bị xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 34, nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu, thu hồi giá trị tính sai theo quy định tại điểm b, khoản 5 của điều này.

Biên bản nghiệm thu của một số dự án chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu, nhật ký công trình của một số dự án không ghi đầy đủ thông tin về số lượng máy móc, nhân sự tại công trường, một số trang nhật ký không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát là không đúng theo quy định.

Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xem xét, điều chỉnh giảm giá trị quyết toán dự án nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Chỉ đạo cho Giám đốc  Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Cần Giờ tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phê duyệt, giảm quyết toán dự án nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Thông báo kết luận thanh tra này còn ghi rõ, giao Chánh Thanh tra thành phố giám sát, truy thu và nộp vào ngân sách thành phố số tiền hơn 491 triệu đồng, là số tiền quyết toán cần giảm trừ tại dự án nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Ngoài ra, thông báo kết luận thanh tra này còn giao một số nhiệm vụ cụ thể khác cho Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây Dựng chấn chỉnh, rà soát , tổ chức kiểm điểm việc thực hiện liên quan đến những vấn đề sai phạm mà kết luận thanh tra nêu ra.

Phương Linh