Đường lên quan thế nào, cách làm quan thế ấy!

03/07/2018 07:00 Phạm Mạnh Hà
(GDVN) - Thực tiễn đã cho thấy, cán bộ mà nhờ ô dù, bè phái đưa lên thì thế nào cũng phải nể nang né tránh, luồn cúi, lợi ích nhóm.

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Trong các nhiệm vụ hết sức quan trọng đó có công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược của đất nước.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Mọi việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Đó là một chân lý, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kỹ lúc sinh thời.

Nhưng hiện nay do sự tác động tiêu cực từ bên ngoài cộng hưởng với những hủ tục, tật xấu còn ở bên trong, đã làm nảy sinh ra một tình trạng hết sức nghiêm trọng là cán bộ mua quan bán chức như đầu tư kinh doanh, bỏ vốn chạy chức xong thì tìm cách tham nhũng để thu lời, kết bè cánh, gia đình trị để thuận lợi cho tham nhũng.

Ảnh minh hoạ: Tạp chí tổ chức nhà nước

Thực trạng này là hết sức nguy hiểm, làm méo mó, hư hỏng các chủ trương chính sách đúng đắn của nhà nước, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng cầm quyền, đe dọa đến thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cho nên Hội nghị Trung ương 7 vừa qua đã đặt quyết tâm thay đổi lớn trong công tác cán bộ, xây dựng cán bộ trong sạch từ gốc, có thể coi như là mở ra một cuộc cách mạng về công tác cán bộ.

Thực tiễn đã cho thấy, cán bộ mà nhờ ô dù, bè phái đưa lên thì thế nào cũng phải nể nang né tránh, luồn cúi, lợi ích nhóm.

Và đã đi lên bằng con đường như thế thì do vướng víu vào những mối quan hệ ô dù, bè cánh, nên lẽ đương nhiên không thể làm việc sạch được, - xu nịnh, bao che, tiếp tay cái sai, tham nhũng là chắc chắn. 

Thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp quân sự và dân sự

Như vậy cán bộ muốn làm việc sạch thì phải đi lên bằng tài năng và đạo đức thuyết phục được quần chúng, được nhân dân tin tưởng mà bầu lên nắm quyền.

Lúc này cán bộ chỉ có vướng vào mối quan hệ duy nhất là nhân dân, thì phải một lòng phục vụ nhân dân, do đó không thể nào nghiêng ngả vì lợi ích của một nhóm người, một cá nhân nào. Và như thế mới là cán bộ làm việc sạch.

Cho nên, cán bộ sạch là cán bộ không phải do ô dù, bè cánh đưa lên. Cán bộ sạch nhất thiết phải, chỉ là do nhân dân đưa lên.

Như vậy muốn có cán bộ sạch thì "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" nhân dân phải được nắm quyền sinh sát trong công tác cán bộ khi ứng cử, bầu cử, đề bạt, bãi miễn.

Điều này có nghĩa rằng một nguồn cán bộ sạch chỉ đi liền với chế độ dân chủ.

Chế độ dân chủ tăng lên bao nhiêu thì cán bộ sạch lên bấy nhiêu. Chế độ dân chủ tuyệt đối thì mới có cán bộ sạch tuyệt đối. 

Như vậy muốn có nguồn cán bộ sạch thì bắt buộc phải dựa vào nhân dân.

Có cá nhân tự tung tự tác, chủ trò, thao túng công tác cán bộ để trục lợi

Có nghĩa là nhân dân phải được trao nhiều quyền hơn, để chiến thắng được các ô dù, nhóm lợi ích đang lăm le đè lên quyền dân chủ của nhân dân để đưa người của mình vào bộ máy Đảng, nhà nước.

Trong mọi trường hợp, cán bộ phải là người của nhân dân chứ không phải chỉ là người của một nhóm người, một cá nhân nào.

Đã đến lúc công tác cán bộ phải sang một trang mới, thực hiện dân chủ tuyệt đối để tận dụng triệt để sức mạnh của nhân dân, theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng qua".

Cần phải xác định đây là làm một cuộc cách mạng về công tác cán bộ, có như vậy mới mong chữa bệnh được tận gốc tình trạng cán bộ thoái hóa biến chất hiện nay.

Phạm Mạnh Hà