Hải Phòng đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 84,31%

Ngọc Hân
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, tính đến ngày 30/9, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc 371.660 người, đạt 98,95% so với kế hoạch.

Chiều 30/10, ông Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 9 tháng năm 2018.

9 tháng năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thực hiện tốt nhiều nội dung chương trình, kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Cụ thể, tính đến ngày 30/9, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc 371.660 người, đạt 98,95% so với kế hoạch giao; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 5.963 người, đạt 43,35% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm y tế 1.697.905 người, tỷ lệ bao phủ đạt 84,31% dân số.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 9 tháng năm 2018.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 6.017 tỷ đồng, đạt 70,53% so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 842,616 tỷ đồng…

bảo hiểm xã hội thành phố đặt mục tiêu hết năm 2018 thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt và vượt mức kế hoạch bảo hiểm xã hội thành phố đề ra từ 1%-3%; giảm tỷ lệ nợ đọng dưới mức 4,55% so với kế hoạch thu; tiếp tục mở rộng, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu nâng độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 84,5% dân số; hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Trên cơ sở những kiến nghị của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phân loại giải quyết.

Ngọc Hân
Đang tải tin...