Hiện đại hóa công sở theo hướng tập trung

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung.

{iarelatednews articleid='6495,6273,5081,4907,4884,4230'}
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Đặc biệt, địa phương phải rà soát lại hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với hệ thống công sở còn nằm rải rác, chưa đủ điều kiện làm việc và chất lượng công sở bị xuống cấp, Thủ tướng yêu cầu chủ động sắp xếp, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức.

Đối với các địa phương có đủ điều kiện thì xây dựng phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung đáp ứng mục tiêu: Hiện đại hóa công sở; đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại; là địa điểm làm việc, giao dịch thuận lợi cho các cơ quan nhà nước và đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của người dân. Chỉ thị cũng nêu rõ: UBND các tỉnh, thành lựa chọn các hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm...

Theo TTXVN

Đang tải tin...