Hiệu trưởng Trường Nguyễn Tất Thành chưa bao giờ đứng lớp dạy tiết nghĩa vụ

23/03/2018 07:04 Phương Linh
(GDVN) - Từ khi về làm Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành năm 2015 cho đến nay, ông Lê Văn Anh vẫn chưa đứng lớp giảng dạy tiết nghĩa vụ.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin do một giáo viên Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi đến trường nhận nhiệm sở (năm 2015) cho đến nay, ông Lê Văn Anh – Hiệu trưởng không đứng lớp giảng dạy bất cứ môn nào.

Đầu năm học 2017 – 2018, ông Lê Văn Anh được phân công dạy Toán 2 tiết lớp 10C3, nhưng không hiểu sao, sau đó, ông Lê Văn Anh lại được phân dạy phụ đạo (tiết 4,5 vào sáng thứ 7 hàng tuần).

Ở học kỳ 1, giáo viên nói không biết như thế nào, nhưng trong học kỳ 2 này, ông Lê Văn Anh hoàn toàn không hề dạy phụ đạo.

Trong trường không công khai tài chính, không dán bảng lương hàng tháng, nên các giáo viên không rõ được rằng, ông Lê Văn Anh – Hiệu trưởng có nhận phụ cấp ưu đãi dành cho lãnh đạo đứng lớp giảng dạy (30%) hay không?

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Tất Thành không đứng lớp dạy tiết nghĩa vụ từ năm 2015 (ảnh: P.L)

Ngày 22/3, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ngay tại trường, ông Lê Văn Anh – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành xác nhận, những điều giáo viên phản ánh là chính xác.

Ông Lê Văn Anh cho biết, mình có chuyên môn là Toán, nhưng kể từ khi về làm Hiệu trưởng của Trường Nguyễn Tất Thành, trường có nhiều vấn đề cần phải củng cố, nên không còn thời gian để đứng lớp.

Về phụ cấp ưu đãi, ông Lê Văn Anh nói rằng mình không nhận do không có đứng lớp dạy, còn nếu có đứng lớp thì sẽ nhận.

Đầu năm học 2017 – 2018, trường có phân công cho thầy Anh dạy lớp 10C3. Đúng là trong học kỳ 1, thầy Anh dạy bình thường, nhưng khi sang học kỳ 2, do công việc quá nhiều, họp liên tục, nên sợ ảnh hưởng đến việc học của lớp, thầy đã bàn giao cho một giáo viên khác dạy Toán.

Ông Lê Văn Anh sẽ chịu trách nhiệm dạy phụ đạo cho học sinh, lên lớp giao học sinh bài tập về nhà làm, rồi mang bài về chấm điểm.

Người đứng đầu Trường Nguyễn Tất Thành cũng khẳng định là, tháng nào thầy có đứng lớp thì mới nhận phụ cấp, không đứng lớp thì chắc chắn sẽ không nhận.

Đồng thời, thầy cũng đã cung cấp bảng lương mới nhất (tháng 3/2018) cho phóng viên được thấy, trong cột ghi khoản tiền phụ cấp ưu đãi 30% của ông Lê Văn Anh hoàn toàn không nhận.

Theo một Hiệu trưởng cấp trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề ở đây không phải là có hay không nhận phụ cấp ưu đãi, mà việc Hiệu trưởng không đứng lớp dạy 2 tiết/tuần, là không đúng với thông tư 15/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 9/6/2017.

Phương Linh