Hiệu trưởng Trường Nguyễn Thị Diệu khai lý lịch vào Đảng không trung thực

29/04/2019 06:35 Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 3 xác định, ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng Trường Nguyễn Thị Diệu, đã kê khai lý lịch vào Đảng không đúng, so với kết quả xác minh.

Ngày 22/4/2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 3 – ông Đoàn Thanh Hải đã ký công văn 470, về việc trả lời đơn thư tố cáo của công dân đối với ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngoài những nội dung liên quan đến chuyên môn, tài chính của trường, hiện đang được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đối với việc ông Đảo khai lý lịch vào Đảng của mình không đúng, không trung thực trong phần thông tin của cha mình, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 3 đã tiến hành xác minh cụ thể.

Trích công văn 470 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 3 trả lời đơn tố cáo của công dân (ảnh: P.L)

Cha của ông Đỗ Đình Đảo là ông Đỗ Văn Lắm, ông Đảo khai trước năm 1975 đi lính chế độ cũ, cấp bậc hạ sỹ.

Trước đây, vào tháng 6/2012, khi làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng đối với ông Đảo, Ban Tổ chức Quận ủy Quận 3 đã gửi văn bản, yêu cầu xác minh lý lịch của ông Lắm tại 4 cơ quan khác nhau.

Kết quả: Cục hồ sơ nghiệp vụ an ninh – Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh trả lời không có tên trong hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo để nhân viên kỹ thuật đứng lớp dạy Tin học

Phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh – Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, ngày 18/12/1973, ông Lắm đi lính ngụy. Ngày 19/1/1974, ông Lắm học khóa 1/1974 sinh viên sỹ quan tại Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Vĩnh Long: Không có tên, không có hồ sơ nghiệp vụ trong hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Tiền Giang: Không có tên trong hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Vào thời điểm tháng 6/2012, qua tiến hành tra cứu hồ sơ nghiệp vụ, không có tài liệu nào thể hiện ông Đỗ Văn Lắm có cấp bậc chuẩn úy. Cấp bậc hạ sỹ là do quần chúng Đảo tự khai.

Căn cứ vào quy định 57/QĐ-TW ngày 30/52007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, đối chiếu với kết quả đã sưu tra, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 kết luận quần chúng Đỗ Đình Đảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chính trị kết nạp vào Đảng.

Ngày 3/5/2013, ông Đảo đã được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ của Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu.

Ngày 12/3/2019, Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã đến xác minh thông tin tại Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Tiền Giang, và đã được xác nhận: Bản sao Sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Văn Lắm là có tồn tại.

Trong bản Sơ yếu lý lịch này, ông Lắm tự khai cấp bậc Chuẩn úy, chức vụ Trung đội trưởng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 5/4/2019, ông Đỗ Đình Đảo đã gửi báo cáo giải trình lên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, xác nhận thông tin về cha của mình trước năm 1975 là Chuẩn úy.

Như vậy, cấp bậc của ông Đỗ Văn Lắm trong quân đội chế độ cũ là Chuẩn úy.

Trong cuộc họp giải trình mới đây tại Chi bộ nhà trường, ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng giải thích, việc ghi không đúng cấp bậc của cha trong lý lịch kết nạp Đảng, là do không biết quá trình đi lính chế độ cũ của cha.

Khi viết lý lịch xin vào Đảng, ông Đảo đã điện thoại hỏi cha của mình ở Tiền Giang, cha nói cấp bậc hạ sỹ, nên ông Đảo đã ghi là hạ sỹ.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 3 sẽ đề nghị Chi bộ Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của ông Đỗ Đình Đảo trong việc này.

Phương Linh