Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38)

15/05/2012 07:00 Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Có dịp đi, đến và trải nghiệm ở các tỉnh Tây Bắc, chắc hẳn chúng ta cũng không khó bắt gặp và ghi lại những hình ảnh rất thú vị về trẻ em ở đây...
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)