Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26)

30/03/2012 06:00 Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Cùng cha lên nương, thay mẹ trông em… những hình ảnh vô tư, hồn nhiên trong đời sống hàng ngày của trẻ em vùng cao.Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)