Học sinh Bình Thuận tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới

13/03/2020 06:26 Phan Tuyết
(GDVN) - Cơ sở đào tạo trên toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 11/3/2020 đến khi có thông báo mới.

Ngày 11/3, tỉnh Bình Thuận có thêm 5 bệnh nhân dương tính với Covid-19 nâng tổng số bệnh nhân dương tính của tỉnh lên con số 9.

Công văn về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận ra thông báo số 499/SGDĐT về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông báo nêu rõ:

Trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông và học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kĩ năng sống; Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và cơ sở đào tạo trên toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 11/3/2020 đến khi có thông báo mới.

Thủ trưởng các đơn vị thông báo sớm nhất đến các học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh được biết; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực tại cơ quan 24/24, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phan Tuyết