Infographic: Quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp trong dịch Covid -19

25/03/2020 10:59 Tùng Dương
GDVN- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cả người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý những quy định sau để bảo đảm quyền lợi, hỗ trợ.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cả người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý những quy định sau để bảo đảm quyền lợi, có sự hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp trong dịch Covid -19. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương