Khiển trách Bí thư và Chủ tịch huyện Krông Pắk để xảy ra hàng trăm giáo viên dư

04/04/2018 06:18 Phương Linh
(GDVN) - Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất với mức đề xuất khiển trách Bí thư, Chủ tịch huyện Krông Pắk, vì đã để xảy ra hàng trăm giáo viên dư.

Ngày 3/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã họp, thống nhất với mức đề xuất xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ việc hàng trăm giáo viên dôi dư ở huyện Krông Pắk.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Dũng – Bí thư và ông Y Suôn Byă – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sẽ bị xử lý ở mức khiển trách, do đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý ở địa phương.

Bí thư, Chủ tịch huyện Krông Pắk bị khiển trách vì để xảy ra vụ tuyển hàng trăm giáo viên dư (ảnh: báo Lao Động)

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Dũng đã mắc các sai phạm: Bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học khi không có quy hoạch (năm 2015), bổ nhiệm thừa 27 Phó Hiệu trưởng, thiếu sâu sát, để Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2010 – 2015 không thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giáo dục công lập, sử dụng biên chế giáo viên, nhân viên trường học sai quy định. 

Công an huyện Krông Pắk vào cuộc vụ nữ giáo viên bị cắt lương, cắt hợp đồng

Sự việc này đã kéo dài nhiều năm liền, nhưng đã chậm phát hiện và khắc phục.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Dũng còn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các sai phạm của ông Nguyễn Sỹ Kỷ - nguyên Chủ tịch huyện giai đoạn nói trên, trong việc tuyển dụng dư hơn 400 giáo viên.

Sai phạm của ông Y Suôn Byă – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk là đã ký hợp đồng lao động dư với 197 giáo viên, nhân viên trường học, đánh giá cán bộ dưới quyền không đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thiếu khách quan, vi phạm vào quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

Song song đó, cả 2 vị lãnh đạo này còn mắc khuyết điểm là chậm, thiếu cương quyết trong việc kiện toàn chức danh cấp phòng tại địa phương, khi chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân này trong việc tuyển dụng thừa giáo viên, nhân viên ở trường học.

Phương Linh