Không quân Mỹ công bố quy hoạch tổng thể chiến lược để phát triển đúng đắn

25/05/2015 04:00 Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Quy hoạch xác định 12 mục tiêu chiến lược, chỉ đạo Không quân Mỹ đi con đường đúng đắn, lo ngại Mỹ bị đối thủ vượt mặt về công nghệ.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor Mỹ

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 24 tháng 5 dẫn trang mạng "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 21 tháng 5 cho biết, Không quân Mỹ đã công bố phương án điều chỉnh quy hoạch chiến lược dài hạn giai đoạn tiếp theo, bắt đầu cung cấp tiêu chuẩn cho phát triển vài chục năm tới của không quân.

Quy hoạch tổng thể chiến lược công bố ngày 20 tháng 5 được hình thành trên nền tảng văn kiện "Không quân Mỹ: Tương lai vẫy gọi" vào mùa hè năm 2014. Văn kiện này được tuyên truyền là sự khắc họa của không quân trong 30 năm tới, mục đích rõ ràng, nội dung rộng lớn.

Trong khi đó, quy hoạch tổng thể chiến lược bao hàm 12 mục tiêu chiến lược của không quân cùng với thời gian biểu đơn giản tiến triển của những mục tiêu này.

Nói chính xác hơn, chính như Thiếu tướng David Alwing - người hỗ trợ khởi thảo quy hoạch - ngày 20 tháng 5 thừa nhận với phóng viên, ở mức độ rất lớn, quy hoạch hướng vào nội bộ.

Máy bay ném bom tương lai (ý tưởng)

Nhưng, ông cho biết, quy hoạch rất quan trọng, bởi vì nó đã xác định phương hướng phát triển tương lai của không quân, chỉ đạo không quân làm thế nào để bảo đảm cho bản thân đi trên con đường đúng đắn.

Một chủ đề của quy hoạch là tính nhanh nhạy, điều này thống nhất với chủ trương "tính nhanh nhạy chiến lược" của Tư lệnh Không quân Deborah Lee James.

Vì vậy, Không quân đã đặt ra thời hạn mục tiêu cho tiến triển công nghệ hoặc điều chỉnh kết cấu lực lượng, để buộc người làm quy hoạch dừng lại suy nghĩ rằng họ phải chăng đi trên con đường đúng đắn, nếu không, cần phải tiến hành điều chỉnh.

David Alwing chỉ ra, trước kia, kẻ thù thường rõ ràng, một con đường có thể đi 20 hoặc 30 năm, nhưng "hiện nay, chúng ta không có môi trường lý tưởng như vậy".

Sự lo ngại chung của quy hoạch lâu dài là, tác phong quan liêu của Lầu Năm Góc thường sẽ phá nát cải cách.

David Alwing đã thừa nhận những lo ngại này, nhưng ông cho rằng, cũng có lý do lạc quan, một điểm rất quan trọng là, về tổng thể Lầu Năm Góc ý thức được môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng.

Máy bay không gian không người lái X-37B của Không quân Mỹ

Những phát biểu của Alwing giống hết những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trên rất nhiều phương diện. Ông Ashton Carter đang ra sức thúc đẩy đổi mới ở Lầu Năm Góc.

David Alwing cho rằng, điều này phản ánh, về đại thể, giới lãnh đạo Lầu Năm Góc thống nhất lo ngại Mỹ có thể bị đối thủ cạnh tranh vượt qua về công nghệ.

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)