Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương

27/03/2020 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án. Ảnh minh: Báo Kinh tế Đô thị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng ban Thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên là đại diện các Bộ, ban ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của ban chỉ đạo; ban hành Kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương; ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành các hoạt động của ban chỉ đạo theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của ban chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; quyết định thành lập Tổ biên tập giúp ban chỉ đạo xây dựng Đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 2 Đề án: Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Các Ủy viên ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo và quy chế làm việc do Trưởng ban chỉ đạo ban hành.

Nhật Minh