Ký kết bàn giao, chia sẻ dữ liệu hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế

15/05/2017 14:46 Diệu Linh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã thực hiện việc ký kết và bàn giao, chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế.

Lễ ký kết này là để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 2865a/VPCP-KGVX ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn và Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Lê Quang Cường ký và bàn giao biên bản. ảnh: HP.

Lễ ký kết diễn ra sáng 15/5 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ông Lê Quang Cường- Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Biên bản bàn giao dữ liệu.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về Hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế thuộc cơ sở dữ liệu Hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

Cụ thể: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bàn giao toàn bộ dữ liệu về Hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế là một tệp tin kết xuất từ cơ sở dữ liệu gốc với kích thước tệp tin sau khi nén là 5.6 Gb.

Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi với các trường dữ liệu về:

Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia Bảo hiểm Y tế, mã thẻ Bảo hiểm Y tế, mã đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế.

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế.

Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đến các hộ gia đình để thu thập và hướng dẫn người dân kê khai thông tin cơ sở dữ liệu tham gia Bảo hiểm Y tế. ảnh: HP.

Về quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu, theo biên bản bàn giao, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toànvà tính toàn vẹn thông tin của cơ sở dữ liệu; đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự.

Việc cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.

Diệu Linh