Kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc

22/03/2018 07:01 Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ra Quyết định thi hành kỷ luật với công chức Hoàng Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc.

Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ra Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc“Thi hành kỷ luật với công chức Hoàng Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụ Lộc, huyện Lộc Hà”.

Theo đó, bà Hoàng Thị Thành bị xử lý hình thức kỷ luật: Cảnh cáo, vì: 

"Vi phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và các nội dung khác trong các kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện … Thời gian thực hiện kỷ luật từ ngày 13/3/2018”.

Trường Mầm non Thụ Lộc (Hà Tĩnh)

Trước đó, ngày 15/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà có Văn bản số 04/KL-UBND về việc:“Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Mầm non Thụ Lộc”.

Theo đó, đã phát hiện nhiều sai trái trong thu, chi; quy trách nhiệm cho Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ và chỉ ra các biện pháp xử lý về kinh tế cũng như hành chính;

Thu hồi 119 triệu đồng (trong đó gần 36 triệu đồng chi sai nguyên tắc tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; 72.528.000 đồng (gồm 28.303.000 đồng tiền quỹ xây dựng và 44.225.000 đồng tiền học phí dùng cho hoạt động cải cách tiền lương) mà nhà trường đã chi sai mục đích vào 28 nội dung chi khác để hoàn trả lại số tiền từ nguồn thu của phụ huynh, nguồn tài trợ, nguồn học phí của năm học 2016-2017 và gần 12 triệu chưa chi hết từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm nhưng nhà trường đã dùng chi các nội dung khác,và nguồn thu từ phụ huynh năm học 2015-2016 còn dư…

Sau khi có Quyết định kỷ luật bà Hoàng Thị Thành, một số giáo viên và phụ huynh cho rằng mức độ kỷ luật ấy và nhẹ so với những sai phạm của Hiệu trưởng.

Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ra Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc“Thi hành kỷ luật với công chức Hoàng Thị Thành - Hiệu trưởng trường mầm non Thụ Lộc, huyện Lộc Hà”.

Một giáo viên (đề nghị không công khai danh tính) bức xúc:

Ngoài sai phạm trong quản lý tài chính, là hiệu trưởng, nhưng cô Hoàng Thị Thành chưa xây dựng được khối đoàn kết trong cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường, chưa tạo được uy tín trong lãnh đạo địa phương đặc biệt phụ huynh mất tin…

Hội đồng nhà trường đã có cuộc họp bỏ phiếu hình thức kỷ luật cô Thành do Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Hiệu trưởng trường Thụ Lộc đang từ sai trái này tiếp đến sai trái khác

Sau khi bỏ phiếu lãnh đạo công bố kết quả. Có 20 cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia họp và bỏ phiếu, trong đó 8 phiếu đề nghị giáng chức, 5 phiếu đề nghị cách chức buộc thôi việc, 1 phiếu nghỉ việc, 4 phiếu đề nghị hình thức cảnh cáo, 1 phiếu khiển trách, 1 phiếu không bỏ hình thức kỷ luật nào”.

Cô Phan Thị Cẩm (Thôn Đông Châu) trao đổi qua điện thoại: “Tôi cho rằng hội đồng kỷ luật vẫn cố tình bao che khuyết điểm cho cô Thành.

Khuyết điểm về quản lý tài chính ở đây không thuần túy chỉ là tiền mà là lương tâm với học sinh.

Sử dụng tiền ăn các cháu để trả tiền trực bán trú hay nâng giá thực phẩm lên là những hành vi liên quan đến đạo đức nhà giáo. Lần này, tôi sẽ tiếp tục viết đơn kiện ra tòa”.

Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ