Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

17/12/2017 19:40 An Nguyên
(GDVN) - Vi phạm, khuyết điểm của ông Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Phê duyệt đầu tư trái quy định, gây lãng phí

Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa có thông báo kỳ họp 20, trong đó đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015.

Và việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Vinhphucgov.vn

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và hai cá nhân là ông Vọng và ông Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Căn cứ quy định số 263-QĐ/TW và quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phùng Quang Hùng.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phạm kỷ luật, nâng đỡ cho bà Quỳnh Anh

Đồng thời, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Vọng theo thẩm quyền.

Trước đó, tại kỳ họp 19, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xác định các sai phạm đối với ông Hùng như sau:

Trên cương vị người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hùng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, ông Hùng đã để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án vi phạm pháp luật, không phù hợp với quy hoạch.

Thực hiện giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thanh toán trùng chi phí đầu tư gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng xác định, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc quyết định giao chủ đầu tư dự án không có năng lực.

Tiến hành phê duyệt đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trái quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Lãnh đạo hợp thức hóa hàng chục hecta đất

Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắc Nông.

Và ông Lê Ân Tình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắc Nông).

Giám đốc sở "mất chim quý" được bố ưu ái, kê khai lý lịch thiếu trung thực

Theo đó, trong thời gian giữ các chức vụ Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ông Sơn và gia đình mặc dù không thuộc đối tượng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng đã kê khai nguồn gốc đất khai hoang không đúng thực tế.

Ông Sơn đã hợp thức hóa thủ tục, có đơn đề nghị và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 41,5ha.

Việc này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định, vi phạm, khuyết điểm của ông Sơn làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông  Sơn.

Đối với ông Tình, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định, trong thời gian làm Trưởng Công an huyện, ông này đã ký hợp đồng nhận giao khoán 28ha rừng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Sau khi nhận giao khoán đất rừng đã không quản lý được diện tích được giao, để phần lớn đất rừng bị chặt phá.

Ông Tình tự ý sử dụng không đúng mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Tình.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo một trường hợp.

Đồng thời, xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền 5 trường hợp và tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật một trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư.

An Nguyên