Lựa chọn những người tiêu biểu, thật sự có đức, có tài

24/01/2021 10:11 Theo Baochinhphu.vn
GDVN- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).

Tuần qua, trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đây là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên tại Hà Nội ngày 05/01/1946. Ảnh tư liệu

Cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ

Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là cuộc vận động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trước đây, vào đầu năm 1946, trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng gian khó, thù trong, giặc ngoài, song để tìm người tài đức cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (diễn ra vào ngày 6/1/1946), Bác Hồ đã có bài viết “Tìm người tài đức” trên Báo Cứu Quốc số ra ngày 20/11/1946.

"Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội"
"Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội"

Bác viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào không thiếu người có tài có đức. Vì Chính phủ nhìn không đều, thấy không khắp nên những bậc có tài có đức chưa xuất hiện. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó và tìm kẻ hiền năng. Các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”.

Mặt khác, không nao núng trước những khó khăn, thách thức vô cùng to lớn khác, như miền Bắc có đến gần 90% dân số mù chữ và từ vĩ tuyến 16 trở ra, gần 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch trên danh nghĩa quân Đồng minh đang đồn trú để giải giáp quân Nhật, song thực chất là cấu kết với với bọn phản động để cướp bóc, Bác Hồ đã kêu gọi quốc dân, đồng bào “Ngày mai là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ”; “Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”; “Ngày mai, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ ấy”…

Cuối cùng, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp. Bác Hồ được bầu với số phiếu cao nhất, điều đó cho thấy cử tri đã vô cùng sáng suốt, bỏ phiếu bầu cho những đại biểu mà họ tin tưởng là những người luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Đại sự

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá...

Cuộc bầu cử cũng diễn ra sau Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII sẽ khai mạc ngay đầu tuần sau (ngày 26/1/2021) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Báo cáo Chính trị của Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là công việc đại sự, có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, để nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, nhằm góp phần xây dựng, phát triển đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như di nguyện mà Bác Hồ từng mong muốn.

Theo Baochinhphu.vn