Trong một trận giao chiến với lực lượng phiến quân Taliban tại Afghanistan lĩnh Mỹ đã gọi hỗ trợ từ máy bay không trợ tầm gần A-10.

Với hỏa lực mạnh đươc trang bị, chỉ 2 lượt đảo qua lại trên bầu trời chiến máy bay chiến đấu A-10 Thần Sấm đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng phiến quân đang ẩn nấp dưới một rặng cây bên đường.

Video do trang Phim tài liệu chiến tranh của Mỹ đăng tải hôm 10/9/2014.

Bình Nguyên