Motion graphic: Hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

05/10/2021 14:52 Thu Giang
GDVN- Từ 1/10/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Thu Giang