Ngơ ngác đánh vần biển hiệu "chơi chữ" ở Việt Nam (P2)

09/09/2012 07:01 S.H (Tổng hợp)
(GDVN) - Những chiêu chào hàng hấp dẫn đến... nực cười, khó tin sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc qua các biển hiệu có một trần đời.
Không biết chủ chiếc "xe ôm hôn giá mền nhũn" này là nam hay nữ để còn biết đường mà đi?
Một thương hiệu cà - phê nổi tiếng: Chú Nùn!
Đặc sản cháo "chai" (trai).
Lấy thế này không cẩn thận thủng màng nhĩ tai mất.

Hết thư "rãn" rồi...
Đến thư "dãn" (giãn) cũng đều sai chính tả.
Một kiểu "chơi chữ" ít nhiều cũng có người hiểu.
Trảng Bàng là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Tây Ninh nhưng biển báo chỉ dẫn này lại ghi là Trãng Bàng.

"Sin đừng đốt" - tên của một cuốn tiểu thuyết sắp được xuất bản?.
S.H (Tổng hợp)