Nhân sự Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

13/03/2021 06:11 Nhật Minh
GDVN- Ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chuyển công tác về Bộ Tài chính nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh