Cục thiết kế chế tạo vũ khí quân đội Nga đóng ở Kolomna là nơi chuyên sản xuất các loại vũ khí tên lửa quan trọng và phổ biến của quân đội.

Vũ khí được chế tạo tại Kolomna thường được biết đến là tổ hợp tên lửa vác vai Igla (Mũi kim), tên lửa chống tăng gắn trên xe thiết giáp Ataka (Tấn công), tên lửa đa năng Chrysanthemum-S và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

Dưới đây là những hình ảnh ít khi được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về nhà máy đặc biệt này:

Tên lửa vác vai Igla của Nga được sản xuất tại đây
Các kỹ sư vũ khí đang tham gia quá trình chế tạo từ quả đạn tên lửa
Một kỹ sư vũ khí đang giới thiệu về công việc tại nhà máy
Một quả tên lửa chống tăng đang được hoàn thiện
Tên lửa Ataka gắn trên xe thiết giáp
Một hệ thống tên lửa đa năng đang được lắp ghép hoàn chỉnh
Đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander
Lê Dũng Cường