Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục làm Chủ tịch Đà Nẵng

16/06/2016 11:03 HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Với 100% số phiếu bầu, ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 16/6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được các đại biểu bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

47/47 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu cho ông Huỳnh Đức Thơ, đạt 100% số phiếu bầu.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh và ông Trần Thọ chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ (ở giữa) tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Tuấn

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, quê Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ông Thơ là cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh và thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.

Ông Thơ từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ngày 26/1/2015, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 12 (bất thường) nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,83%.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào sáng ngày 16/6. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tại kỳ họp sáng 16/6, các Phó chủ tịch UBDN TP Đà Nẵng cũng được các đại biểu bầu với tỷ lệ số phiếu như sau: Ông Đặng Việt Dũng đạt 46/47 số phiếu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đạt 46/47 số phiếu, ông Hồ Kỳ Minh đạt 47/47 số phiếu và ông Trần Văn Miên đạt 47/47 số phiếu.

Như vậy, UBND TP Đà Nẵng có 4 Phó chủ tịch, 3 Phó chủ tịch tái đắc cử, còn ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

HOÀNG TUẤN