Phụ huynh nộp tiền phục vụ con, Ban giám hiệu dùng… sắm điều hòa

27/05/2015 11:52
(GDVN) - Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho thấy, có nhiều sai phạm về quản lý kinh tế của bà Ngụy Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai.

Kết luận số 956/KL-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế tại Trường mầm non Sao Mai (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Kết luận về các sai phạm của bà Ngụy Thị Mến, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, qua kiểm tra sổ sách, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện: Tại chứng từ ủy nhiệm chi (chuyển khoản) ngày 24/5/2013 với nội dung mua linh kiện và sửa chữa điều hòa, số tiền 6,183 triệu đồng từ nguồn thu học phí, trong khi các điều hòa trên là của phụ huynh đóng góp mua cho các lớp (không thuộc tài sản nhà trường).

Việc quyết toán sửa chữa điều hòa vào nguồn thu học phí là chưa đúng quy định của Luật Ngân sách.

Một lớp học của Trường mầm non Sao Mai . Ảnh minh họa: nguồn Báo Bắc Giang

Ngày 30/7/2013, Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang có Quyết định số 2121/QĐ-UBND trưng tập bà Ngụy Thị Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai đến làm việc tại Phòng Giáo dục từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 30/11/2013.

Bà Hậu đã bàn giao toàn bộ công việc và đến làm việc tại Phòng Giáo dục từ ngày 01/8/2013 nhưng lương và các khoản phụ cấp bà Hậu vẫn nhận tại trường (trong đó, phụ cấp ưu đãi 35% bà Hậu đã nhận đến tháng 7/2014 là 16,176 triệu đồng).

Việc bà Hậu không tham gia dạy trẻ hoặc dự giờ nhưng Hiệu trưởng vẫn thanh toán phụ cấp ưu đãi là không đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006 ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Trong năm học 2012-2013, Nhà trường thu khoản đóng góp đối với các cháu mới nhập học (để phục vụ trẻ) số tiền là gần 40 triệu đồng. Kết thúc năm học, nhà trường chưa sử dụng số tiền này.

Ngày 22/8/2013, Ban Giám hiệu họp với Hội trưởng, Hội phó Hội phụ huynh thống nhất mua và lắp điều hòa cho 02 phòng Ban Giám hiệu và 01 phòng hát nhạc.

Ngày 06/10/2013, bà Nguyễn Thị Vượng, Hội phó Hội phụ huynh đã ký hợp đồng với Công ty CP Thương mại Tuấn Mai mua 03 máy điều hòa tổng số tiền là 26,686 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, việc sử dụng tiền đóng góp của trẻ mới nhận học mua điều hòa cho 02 phòng của Ban Giám hiệu không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không đúng mục đích đóng góp của phụ huynh học sinh.

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường, nguồn thu bán trú học hè được chi 70% cho giáo viên, 20% bổ sung cơ sở vật chất, 10% trích vào quỹ phúc lợi khen thưởng.

Tuy nhiên, năm 2013 và đến thời điểm thanh tra, Nhà trường không mở sổ kế toán theo dõi quỹ phúc lợi khen thưởng nên còn tồn 31,588 triệu đồng nhưng không định được số tiền cơ sở vật chất hay quỹ phúc lợi.

Đặc biệt, từ tháng 02 đến tháng 8/2013, Ban Giám hiệu đặt ra khoản chi “quản lý thu” để chi cho Hiệu trưởng, các Hiệu phó, Kế toán và Thủ quỹ, nội dung chi này không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không họp bàn công khai, số tiền đã chi là 21,3 triệu đồng.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, việc tổ chức thực hiện của Nhà trường chưa chặt chẽ, chưa công khai minh bạch, đặc biệt là khoản thu phục vụ người học (bán trú, học hè) và khoản thu hộ Hội phụ huynh học sinh chứng từ thanh toán không đúng quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Sở Giáo dục dẫn đến nghi ngờ, thắc mặc trong một số cán bộ, giáo viên.