Tạm dừng đưa lao động sang Libya

04/08/2014 21:01 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ liên quan có phương án, biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Lybia.

Ngày 4/8/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về bảo hộ công dân Việt Nam tại Libya.

Người lao động Việt Nam làm thủ tục sơ tán ra khỏi Lybia năm 2011.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tạm dừng việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Libya; Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có phương án, biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương có kế hoạch đưa 281 lao động đang làm việc tại Tripoli và Bengazi về nước. Theo dõi sát tình hình thực tế, chuẩn bị phương án và thời điểm đưa toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya về nước khi tình hình diễn biến xấu. Đồng ý cho sử dụng Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước để mua vé máy bay cho người lao động đối với những trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả.

Ngọc Quang