Tạm ngừng tổ chức viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/08/2011 15:57 Theo Vietnam+
Ban QL Lăng Chủ tịch  Hồ Chí Minh thông báo tạm ngừng tổ chức viếng lăng từ ngày 5-9-2011 đến hết ngày 4-11-2011.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2011.

Theo thông báo, từ ngày 5-9-2011 đến hết ngày 4-11-2011, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2011.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 5-11.

Theo Vietnam+