Tăng - Thiết giáp Việt Nam: Những chiến xa làm nên lịch sử

09/03/2012 06:25 Lê Phương
(GDVN) - Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp là một bảo tàng quân sự trực thuộc binh chủng Tăng – Thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng trưng bày nhiều loại xe tăng khác nhau, bao gồm hai khu vực ngoài trời và trong nhà. Mỗi chiếc xe tăng tại bảo tàng đều gắn với lịch sử các cuộc chiến nổi tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như trận: Su Mát, Lộc Ninh, Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên hay chiến dịch Hồ Chí Minh ….
Xe tăng T54 – Số hiệu 843, thuộc đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn xe tăng 203.
Đây là một trong những chiếc xe tăng đầu tiên đánh chiếm Dinh tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn ngày 30/4/1975.
Xe thiết giáp K63 – Số hiệu 059, thuộc Đại đoàn 1, Tiểu đoàn 66 Bộ binh cơ giới, Trung đoàn xe tăng 202.
Chiếc xe tăng này đã lập công trong chiến đấu bảo vệ của cảng Cửa Việt từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 1 năm 1973. Tiêu diệt 50 tên địch bắn 5 xe M41, bắt sống 1 xe tăng M48 và thu hồi 3 xe tăng khác.
Xe tăng T59 - Số hiệu 995, thuộc Đại đội 1, trung đoàn xe tăng 203, chiếc xe tăng này đã lập thành tích xuất sắc, bắn cháy 2 xe tăng địch trong chiến đấu bảo vệ cảng Cửa Việt từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 1 năm 1973.
Xe thiết giáp M113, Số hiệu 033, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên do đại đội 33, đoàn M26 thiết giáp miền Đông Nam Bộ thu được của địch tai Sô mun (Tây Ninh) năm 1974.
Chiếc xe tăng này đã chiến đấu và lập công xuất sắc trong trận Su Mát, Lộc Ninh năm 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Xe tăng M41 – Số hiệu 021 là chiến lợi phẩm thu được tại Cheo Reo – Phú Bổn. Xe được biên chế vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273. Chiếc xe đã lập công lớn trong trận Cầu Bồng ngày 29/4/1975, bắn hạ 7 xe M113 của địch góp phần mở đường cho Quân đoàn 3 tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Xe tăng T59 – Số hiệu 390, thuộc Đại đội tăng 4, Lữ đoàn 1. Đây là 1 trong những chiễ tăng đầu tiên húc đổ Dinh độc lập Ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.
Xe tăng T54 – Số hiệu 960, thuộc Đại đoàn tăng 10, tiểu đoàn tăng 20 Miền Đông nam bộ. Đây là chiếc xe truyền thống của bộ đội tăng thiết giáp miền Đông nam bộ.
Chiếc xe tăng đã lập công trong các trận đánh Lộc Ninh, Kiến Đức…năm 1973 và Bình Long, Phước Long, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Xe tăng T34 – Số hiệu 114 đây là chiếc xe đã tiếp đất đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam vào lúc 18h33’ ngày 13/7/1960
Xe tăng PT76 – Số hiệu 555, chiếc xe thuộc đại đội tăng 3, Tiểu đoàn 198 đây cũng là 1 trong những chiếc xe truyền thống đầu tiên của lự lượng Tăng - Thiết giáp.
Xe đã lập công xuất sắc trong trận chiến ở Tà Mây – Làng Vây (2/1968) và chiến dịch đường 9 nam Lào tháng 2/1971.
Xe tăng T54B – Số hiệu 980, thuộc đại đội tăng 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 273.
Chiếc xe tăng này đã lập thành tích bắn sập cổng Sư đoàn 23 của Ngụy trong trận đánh Buôn Mê Thuật ngày 11/3/1975
Xe tăng T54 – Số hiệu 152, thuộc Đại đội 1, tiểu đoàn 7, trường Sỹ quan tăng thiết giáp. Chiếc xe này đã đạt được nhiều thành tích trong huấn luyện và sãn sang chiến đấu.

Lê Phương