Tên lửa Pluton - kẻ huỷ diệt xứng tầm hệ thống Iskander

28/02/2012 06:00 Lê Mai (theo Military Today, Fransai)
(GDVN) - Tên lửa Pluton là hệ thống tên lửa đạn đạn chiến thuật tầm thấp của Lục quân Pháp. Đây là hệ thống tên lửa tấn công gần giống với thể thức của hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Tên lửa Pluton có khả năng bắn đầu đạn công phá thông thường hoạc đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được vận hành trên thân xe tăng AMX 30. Đây là tên lửa được Pháp nghiên cứu, chế tạo trong Chiến tranh Lạnh.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pluton của quân đội Pháp.
Lê Mai (theo Military Today, Fransai)