Thanh tra chính phủ giải thích việc bổ nhiệm 35 người lúc "hoàng hôn nhiệm kỳ"

22/07/2016 15:33 XUÂN QUANG
(GDVN) - "Có nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ nhiệm này là do Tổng Thanh tra Chính phủ là chưa chính xác", ông Dương nói.

Sáng 22/7, tại cuộc họp báo quý II năm 2016 của Thanh tra Chính phủ, phóng viên đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ thêm thông tin, trong 6 tháng, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm 35 cán bộ (tại thời điểm trước khi ông Huỳnh Phong Tranh (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ nghỉ hưu).

Về việc này, ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ cho biết, việc bổ nhiệm cán cán bộ nói trên là đúng quy trình, quy định.

"Việc bổ nhiệm cán bộ theo nguyên tắc tập thể. Theo đó, Ban cán sự đảng quyết định, dựa trên các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ", ông Dương nói.

Ông Hoàng Thái Dương - Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính Phủ. Ảnh: Báo Thanh tra.

Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ nói rõ thêm: "Có nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ nhiệm này là do Tổng Thanh tra Chính phủ (thời điểm ông Huỳnh Phong Tranh còn tại vị - PV) là chưa chính xác.

Bởi lẽ việc bổ nhiệm này phải dựa trên nguyên tắc tập thể thảo luận, bỏ phiếu và quyết định theo đa số, dựa trên các quy trình lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến thẩm định của Ban thường vụ Đảng ủy, nơi cư trú...

Do đó, về nguyên tắc Thanh tra Chính phủ không chấp

Quản lý nhà nước thế nào mà cả dân và cán bộ đều phải...chạy?

nhận bất cứ trường hợp nào bổ nhiệm không đúng", ông Dương nói.

Theo Thanh tra Chính phủ, hiện nay cơ quan này có 100 đầu mối.

Trong nhiệm kỳ vừa qua còn thiếu 42 vị trí chưa được xem xét bổ nhiệm.

"Chúng tôi khẳng định công tác cán bộ là công tác thường xuyên, được ví như cơ thể sống của con người. Việc xem xét công tác cán bộ đều dựa trên quy định của Đảng, Nhà nước...", ông Dương tái khẳng định.

XUÂN QUANG