Thành ủy TPHCM nhận lỗi trước dân

30/11/2012 07:48
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho rằng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Phát biểu tổng kết hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 vào chiều 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đạt yêu cầu.

Nghiêm túc nhận khuyết điểm

Ông Hải cho biết trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy và từng ủy viên Ban Thường vụ luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình; trị bệnh cứu người”; đi sâu tập trung phân tích hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học sâu sắc.

Tuy nhiên, ông Hải cũng đánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP có không ít hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục; tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ còn khá phổ biến, trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Ông Hải nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ TP về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ TP.

Hai nhóm giải pháp khắc phục

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân và Đảng bộ TP, ông Lê Thanh Hải cho biết Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung thực hiện 2 nhóm giải pháp.

Trước hết là nhóm giải pháp giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần tập trung thực hiện ngay từ nay đến cuối năm và trong năm 2013. Theo đó, chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong bố trí cán bộ một số sở, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nhóm giải pháp trước mắt, ông Hải nhấn mạnh nhóm giải pháp vừa cấp bách vừa cơ bản, lâu dài cần tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, tập trung nhóm giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP và nhóm giải pháp về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM:

Quyết tâm cải cách hành chính

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu với UBND TP để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quyết liệt đeo bám, kiến nghị Trung ương sửa đổi những thủ tục không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho UBND TP tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đối với cán bộ công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Mặt khác, mở rộng các lĩnh vực liên thông một cửa. Cụ thể, sở sẽ trình UBND nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, BHYT để bảo đảm quyền lợi trẻ em khi được sinh ra và các chế độ.

Ông Trương Văn Lắm, Trưởng Ban quản lý Khu nam TPHCM:

Xử lý dự án “treo”

Qua kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy, với trách nhiệm là trưởng Ban Quản lý khu Nam, tôi thấy có những trách nhiệm về những dự án “treo”, dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Trong tháng 12 này, Ban Quản lý khu Nam sẽ rà soát toàn bộ những dự án “treo” để đề xuất xử lý. Bên cạnh đó, ngoài những giải pháp về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên của Ban Quản lý khu Nam, chúng tôi cũng tập trung chấn chỉnh một cách có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là xử lý ngay những trường hợp chậm quyết giải hồ sơ, thủ tục của dân.


Theo Phan Anh (Người lao động)